Māori Gú

(Tùi Maori-gí choán--lâi)

Māori Gú (Māori Gí) sī Sin Jia̍t-lân-jia ê 3 ê chèng-sek gú-giân chi it. I sio̍k-tī Lâm-tó gú-hē.

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái

Wikipedia ū Māori Gú ê pán-pún.