Marjaleena Lembcke-Heiskanen (1945 nî 2 goe̍h chhe 4 chhut-sì) sī tī Suomi Kokkola chhut-sì ê chok-ka. Pún-té tī Suomi tha̍k hì-ke̍k, 1967 nî î-bîn khì Tek-kok ha̍k-si̍p tiau-khek. Bûn-ha̍k chhòng-chok chú-thé sī si, kò͘-sū kap gín-á siáu-soat. Lembcke ēng Tek-gí chò chhòng-chok gí-giân. 1998 nî chhut-pán ê Tng Chio̍h-thâu Iáu Sī Chiáu-á ê Sî (Als die Steine noch Vögel waren) sī i ê tāi-piáu-chok.