Windows Chok-gia̍p Hē-thóngMicrosoft kong-si chhut-phín ê chok-gia̍p hē-thóng (OS). Ē-kha lia̍t-chhut chêng kah taⁿ ê pán-pún:

Windows
Developer Microsoft
Source model
Initial release 1985 nî 11 goe̍h 20 ji̍t;​ 38 nî í-chêng​ (1985-11-20)
Latest release 21H2 (10.0.22000.832) (2022 nî 7 goe̍h 21 ji̍t;​ 23 kò go̍eh í-chêng​ (2022-07-21) [1]) [±]
Latest preview
Release Preview Channel

22H2 (10.0.22621.232) (2022 nî 7 goe̍h 12 ji̍t;​ 2 nî í-chêng​ (2022-07-12) [2]) [±]

Beta Channel

22H2 (10.0.22622.436) (2022 nî 7 goe̍h 19 ji̍t;​ 23 kò go̍eh í-chêng​ (2022-07-19) [3]) [±]

Dev Channel
10.0.25163.1010 (2022 nî 7 goe̍h 22 ji̍t;​ 23 kò go̍eh í-chêng​ (2022-07-22) [4]) [±]
Marketing target Personal computing
Available in 110 languages
Update method
Package manager Windows Installer (.msi, .msix, .msp), Microsoft Store (.appx, .appxbundle),[5] Windows Package Manager
Platforms IA-32, x86-64, ARM, ARM64
Previously: 16-bit x86, DEC Alpha, MIPS, PowerPC, Itanium
Kernel type
Default
user interface
Windows shell
License Proprietary commercial software
Official website microsoft.com/windows

Pán-pún le̍k-sú

siu-kái

Tsù-kái

siu-kái
  1. "July 21, 2022—KB5015882 (OS Build 22000.832)". Microsoft Support. Microsoft. July 21, 2022. 
  2. "Releasing Windows 11 Build 22621.169 to the Release Preview Channel". Windows Insider Blog. June 30, 2022. 
  3. "Announcing Windows 11 Insider Preview Build 22621.436 and 22622.436". Windows Insider Blog. July 19, 2022. 
  4. "Announcing Windows 11 Insider Preview Build 25163". Windows Insider Blog. July 20, 2022. 
  5. "App packages and deployment (Windows Store apps) (Windows)". Msdn.microsoft.com. goân-loē-iông tī March 30, 2014 hőng khó͘-pih. April 5, 2014 khòaⁿ--ê.