Nicha Yontararak (Thài-kok-gí: ณิชา ยนตรรักษ์, 1997 nî 10 goe̍h 23 ji̍t chhut-sì ), gē-miâ Minnie (민니), sī Thài-kok chhut-sin ê Hân-kok cha-bó͘ gē-jîn. I taⁿ sī lú-chú thoân-thé (G)I-DLE ê sêng-oân.

Minnie
Minnie at Music Bank on March 7,2019.png
Cha-bó͘ koa-chhiú
Goân-bûn miâ ณิชา ยนตรรักษ์
Lô-má-jī Nicha Yontararak
Kok-che̍k  Thài-kok
Chhut-sì 1997 nî 10 goe̍h 23 ji̍t 1997-10-23(25 hòe)
 Thài-kok
Chit-gia̍p Koa-chhiú
Im-ga̍k lūi-hêng K-pop
Chhut-tō tē-tiám  Hân-kok
Chhiam-miâ Minnie-Signature.svg
Siong-koan (G)I-DLE