?Monodontidae
Beluga
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Mammalia
Bo̍k: Cetacea
Kho: Monodontidae
Gray, 1821
Genera

Delphinapterus
Monodon

Monodontidae kho pau-koah 2 chióng te̍k-sû ê hái-ang chéng: Pe̍h-sek Hái-ang kap Chi̍t-kak.

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Category:Monodontidae