Murasaki Sikibu

Murasaki Sikibu (紫 式部; iok 978 nî – iok 1014 nî) sī Ji̍t-pún Heian sî-tāi kiong-têng lú-sèng si-jîn, bûn-ha̍k-ka. Tī Kiaⁿ-to͘ seng-o̍ah. I Siá-liáu Genzi Monogatari, khó-lêng sī sè-kài siōng chá ê tn̂g-phiⁿ siáu-soat.

Murasaki Sikibu

Chham-khóSiu-kái

  • Kathleen Kuiper, pian. (2010). "Murasaki Shikibu". Britannica Guide to the World's Most Influential People : 100 Most Influential Women of All Time. Encyclopaedia Britannica, Inc.