Nil Hô (A-la-pek-gí: النيل‎, an-nīl; Eng-gí: Nile) sī Hui-chiu siāng tn̂g ê , kap Amazon Hô sī thong sè-kài siāng tn̂g ê nn̄g tiâu hô. Nil Hô sī Pe̍h Nil Hô kap Chheⁿ Nil Hô ha̍p liû seⁿ sêng, Pe̍h Nil tùi Hui-chiu tiong-pō͘ ê toā-ô͘ kûn khí-goân, siōng hn̄g ê goân-thâu tī Rwanda; Chheⁿ Nil ê goân-thâu sī Ethiopia ê Tana Ô͘. Nil Hô tī Ai-ki̍p hiòng Tē-tiong-hái lâu chhut kháu, chóng tn̂g-tō͘ ū 6,650 kong-lí.

Nil Hô hô-kháu.
Nil Hô (Ai-ki̍p)