Hui-chiu chang-chhiū-bâ

(Tùi Nandiniidae choán--lâi)
?Hui-chiu chang-chhiū-bâ
Pó-io̍k chōng-hóng

Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Mammalia
Bo̍k: Carnivora
A-bo̍k: Feliformia
Kho: Nandiniidae
Sio̍k: Nandinia
Chéng: N. binotata
Ha̍k-miâ
Nandinia binotata
Gray, 1830
hun-pò͘ hoān-ûi
hun-pò͘ hoān-ûi

Hui-chiu chang-chhiū-bâ (Eng-gí: African palm civet), ha̍k-miâ Nandinia binotata, sī chi̍t khoán sè-hêng ê chia̍h-bah-bo̍k tōng-bu̍t, chhùn-chhioh óa chhù-niau, seng-oa̍h tī tang-pō͘ Hui-chiu ê nâ-á lāi. Chá-chêng pún khoán tōng-bu̍t sī hông hun tī Viverridae kho ē-té, tè-bé mā ū lâng chiong i hun chò sī to̍k-li̍p ê Nandiniidae kho lāi î-it chi̍t chéng.