Nebuchadnezzar 2-sè (Nebuchadnezzar II; Chêng 630 nîChêng 562 nî 10 goe̍h 7 ji̍t) sī Pa-pí-lûn ê kok-ông.

Nebuchadnezzar 2-sè
Pa-pí-lûn ê ông

Nebuchadnezzar 2-sè
Pa-pí-lûn ê ông
Phoè-ngó͘ Media ê Amytis
Chhut-sì Chêng 630 nî
Kòe-sin Chêng 562 nî 10 goe̍h 7 ji̍t

Lâi-le̍k

siu-kái

Nebuchadnezzar 2-sè ê chāi-ūi sî-kan sī tok Ch. 604 nî kàu Ch. 562 nî chi kan. I sī Sin Pa-pí-lûn Tè-kok chhòng-li̍p-chiá Nabopolassar ê hāu-seⁿ. I pat tī Su-lī-a pak-pō͘ ê Carchemish tē-hng chiàn-iâⁿ Ai-ki̍p ê sè-le̍k, tùi Su-lī-a kap Palestine kiàm-li̍p khòng-chè. I mā pat nn̄g pái kong-kek Hi-pek-lâi siâⁿ-chhī Iâ-lō͘-sat-léng, tī 586 nî ê tē-2 pái sī sêng-kong--ê, chiàm siâⁿ liáu-āu, Pa-lí-lûn chiong goân Hi-pek-lâi sîn-tiān sio tiāu, chiong Hi-pek-lâi lâng kóaⁿ kòe Pa-pí-lûn, che chiō sū Iû-thài le̍k-sú siōng só͘ kóng ê Pa-pí-lûn Siû-kìm sî-kî. Kū-iok Sèng-keng tùi i mā ū kì-su̍t, Nebuchadnezzar 2-sè ē-tàng kóng sī le̍k-sú siōng siāng kài chai-miâ ê kó͘-tāi Mesopotamia kun-chú chi it.[1]

Chham-chiàu

siu-kái
  1. Don Nardo (2007). "Nebuchadnezzar II". The Greenhaven Encyclopedia of Ancient Mesopotamia. Greenhaven Press. ISBN 978-0-7377-3441-6.