New Caledonia

New Caledonia, ia̍h kiò Nouvelle-Calédonie (Hoat-gí: Territoire des Nouvelle-Calédonie et Dependances), Hoat-kok tiàm-tī se Thài-pêng-iûⁿ San-ô͘-hái ê 1-tè hái-gōa léng-thó͘, hêng-chèng-siōng tēng-ūi chò 1-ê collectivité sui generis. Keh-piah ū Vanuatu, Ò-chiu 2 kok.

New Caledonia
Nouvelle-Calédonie
New Caledonia kî-á
kî-á
New Caledonia ê só͘-chāi.
Siú-hú Nouméa

1998 nî bat kí-pān to̍k-li̍p kong-tâu, bô kòe. Bo̍k-chiân àn-sǹg 2014 nî têng pān 1 pái.

Ki-pún chu-liāuSiu-kái