Nicolaus Copernicus

Nicolaus Copernicus (1473 nî 2 goe̍h 191543 nî 5 goe̍h 24) sī Au-chiu thian-bûn-ha̍k-ka; i chhoā-thâu thê-chhut ji̍t-thâu chò tiong-sim ê kho-ha̍k ú-tiū-lūn. Chìn-chêng lâng jīn-ûi Tē-kiû chiah sī ú-tiū ê tiong-sim. Copernicus ū sî-tāi-sèng ê chheh hō-chò De revolutionibus orbium coelestium (Koan-hē Thian-bûn Îⁿ-thé ê Tńg-se̍h), taⁿ sī hiān-tāi thian-bûn-ha̍k ê khai-ki tù-chok, tùi khai-sí Kho-ha̍k Kek-bēng ū koat-tēng-sèng ê kòng-hiàn.

Nicolaus Copernicus ê oē-siōng