Nurhaci (Boán-chiu-gí: ᠨᡠᡵᡤᠠᠴᡳ nurgaci, 1559 nî 2 goe̍h 21 ji̍t – 1626 nî 9 goe̍h 30 ji̍t), Hàn-gí i̍k-miâ: Ló͘-nī-hah-chê (努爾哈齊) hi̍k-ciá Ló͘-nī-hah-chhek (努爾哈赤), sī Āu Kim (後金) Boán-chiu chèng-koân ê tē-1 tāi tāi-khó-hān, mā sī Chheng-kok ê kiàn-li̍p--chiá Hông Thài-ke̍k ê a-pa. 1616 nî kàu 1626 nî chāi-ūi.

Nurhaci Picto infobox prétendant à un trône.png
Boán-chiu ê khagan
清 佚名 《清太祖天命皇帝朝服像》.jpg
Nurhaci
Boán-chiu ê khagan
Chāi-ūi 1616 nî 2 goe̍h 17 ji̍t –1626 nî 9 goe̍h 30 ji̍t
Kè-jīm Hong Taiji
Choân-miâ
ᠠᠪᡴᠠᡳ ᡶᡠᠯᡳᠩᡤᠠ ᡥᠠᠨ abkai fulingga han (天命汗)
Liân-hō kap sî-kan
Thian-bēng (天命)
ᠠᠪᡴᠠᡳ ᡶᡠᠯᡳᠩᡤᠠ abkai fulingga: 1616–1626
Sē-hō
Ko hông-tè ()
Biō-hō
Thài-chó͘ ()
Ông-sek ᠠᡳ᠌ᠰᡳᠨ ᡤᡳᡠ᠋ᡵᠣ aisin gioro
Lāu-pē Taksi
Lāu-bú Hitara--sī
Chhut-sì ᠨᡠᡵᡤᠠᠴᡳ nurgaci
1559 nî 2 goe̍h 21 ji̍t
Boán-chiu Hetu Ala
Kòe-sin 1626 nî 9 goe̍h 30 ji̍t (67 hòe)
Boán-chiu Lêng-oán