Ong Cheng-oē Chèng-khoân

Ong Cheng-oē Chèng-khoân sī tī Tiong-kok Khòng-ji̍t Chiàn-cheng sî-kî Tāi Ji̍t-pún Tè-kokTiong-kok chi-chhî Ong Cheng-oē kiàn-li̍p ê chi̍t ê ka-lé chèng-khoân.

Ong Cheng-oē Chèng-khoân

Koh khoàⁿ

siu-kái