Ong Tiāu-bêng (汪兆銘; 1883 nî 5 goe̍h 4 ji̍t – 1944 nî 11 goe̍h 10 ji̍t), pit-miâ Cheng-oē (精衛), sī Tiong-kok ê chèng-tī-ka, sī Sun Tiong-san tī kek-bēng sî-kî ê chō͘-chhiú, mā-sī Chiúⁿ Kài-se̍k tī chèng-tī-siōng chú-iàu ê kēng-cheng-chiá chi it. I ū chò-koè Tiong-hôa Bîn-kok ê hêng-chèng-īⁿ-tiúⁿ, mā-sī āu-lāi Tiong-hôa Bîn-kok Lâm-kiaⁿ Kok-bîn Chèng-hú (Ji̍t-pún ê ka-lé chèng-kôan) ê hêng-chèng-īⁿ-tiúⁿ kap Kok-bîn Chèng-hú chú-se̍k.

Ong Cheng-oē
汪精衞
Tiong-hoâ Bîn-kok Tiong-iong Chèng-tī Úi-oân-hoē chú-se̍k
Jīm-kî
1940 nî 3 goe̍h 24 ji̍t – 1944 nî 11 goe̍h 10 ji̍t
(Lâm-kiaⁿ Kok-bîn Chèng-hú)
Kè-jīm Tân Kong-phok
Tiong-hoâ Bîn-kok Kok-bîn Chèng-hú Úi-oân-hoē chú-se̍k
Jīm-kî
1925 nî 7 goe̍h 1 ji̍t – 1926 nî 3 goe̍h 23 ji̍t
Kè-jīm Thâm Iân-khái
Jīm-kî
1940 nî 11 goe̍h 28 ji̍t – 1944 nî 11 goe̍h 10 ji̍t
(Lâm-kiaⁿ Kok-bîn Chèng-hú)
Kè-jīm Tân Kong-phok (tāi-lí)
Tiong-hoâ Bîn-kok Hêng-chèng-īⁿ īⁿ-tiúⁿ
Jīm-kî
1932 nî 1 goe̍h 29 ji̍t – 1935 nî 12 goe̍h 16 ji̍t
Chêng-jīm Sun Kho
Kè-jīm Chiúⁿ Kài-se̍k
Jīm-kî
1940 nî 3 goe̍h 30 ji̍t – 1944 nî 11 goe̍h 10 ji̍t
(Lâm-kiaⁿ Kok-bîn Chèng-hú)
Chêng-jīm Chiúⁿ Kài-se̍k
Kè-jīm Tân Kong-phok
Tiong-kok Kok-bîn Tóng Tiong-iong Chèng-tī Úi-oân-hoē chú-se̍k
Jīm-kî
1925 nî 7 goe̍h 1 ji̍t – 1926 nî 3 goe̍h 23 ji̍t
Chêng-jīm Ô͘ Hàn-bîn
Kè-jīm Thâm Iân-khái
Jīm-kî
1935 nî 12 goe̍h 7 ji̍t – 1937 nî 11 goe̍h 16 ji̍t
Chêng-jīm Chiúⁿ Kài-se̍k
Kè-jīm Chiúⁿ Kài-se̍k
Tiong-kok Kok-bîn Tóng hù chóng-chhâi
Jīm-kî
1938 nî 4 goe̍h 1 ji̍t – 1939 nî 1 goe̍h 1 ji̍t
Chóng-chhâi Chiúⁿ Kài-se̍k
Kè-jīm Tân Sêng
Tiong-kok Kok-bîn Tóng Tiong-iong Chip-hêng Siông-bū Úi-oân-hoē chú-se̍k
(Lâm-kiaⁿ Kok-bîn Chèng-hú)
Jīm-kî
1939 nî 9 goe̍h 29 ji̍t – 1944 nî 11 goe̍h 10 ji̍t
Kè-jīm Tân Kong-phok (tāi-lí)
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì 1883 nî 5 goe̍h 4 ji̍t(1883-05-04)
Chheng-kok Kńg-tang-séng Sam-súi-koān
(taⁿ siok Tiong-kok Kńg-tang Hu̍t-san-chhī Sam-súi-khu)
Kòe-sin 1944 nî 11 goe̍h 10 ji̍t (61 hòe)
Empire of Japan Tāi Ji̍t-pún Tè-kok Nagoya Chhī
Chèng-tóng Tiong-kok Kok-bîn Tóng
Bú-hāu Hosei Tāi-ha̍k
Pō͘-tūi ho̍k-e̍k
Hāu-tiong Tiong-hoâ Bîn-kok
Tiong-hoâ Bîn-kok (Lâm-kiaⁿ Kok-bîn Chèng-hú)
Ho̍k-e̍k/hun-chi Hô-pêng Kiàn-kok Kun
Ho̍k-e̍k sî-kan 1940–1944
Kun-hâm te̍k-kip siōng-chiòng
Chham-ka chiàn-tàu Tiong-Ji̍t Chiàn-cheng
Ong Cheng-oē
chèng-hú chit-bū
Sin hâm-thâu Tiong-hoâ Bîn-kok Kok-bîn Chèng-hú chú-se̍k
1925 nî–1926 nî
Kè-sio̍k
Thâm Iân-khái
Chiap-sio̍k
Sun Kho
Tiong-hoâ Bîn-kok Hêng-chèng-īⁿ īⁿ-tiúⁿ
1932 nî–1935 nî
Kè-sio̍k
Chiúⁿ Kài-se̍k
Sin hâm-thâu Tiong-hoâ Bîn-kok Tiong-iong Chèng-tī Úi-oân-hoē chú-se̍k
(Lâm-kiaⁿ Kok-bîn Chèng-hú)

1940 nî–1944 nî
Kè-sio̍k
Tân Kong-phok
Sin hâm-thâu Tiong-hoâ Bîn-kok Hêng-chèng-īⁿ īⁿ-tiúⁿ
(Lâm-kiaⁿ Kok-bîn Chèng-hú)

1940 nî–1944 nî
Kè-sio̍k
Tân Kong-phok
Sin hâm-thâu Tiong-hoâ Bîn-kok Kok-bîn Chèng-hú chú-se̍k
(Lâm-kiaⁿ Kok-bîn Chèng-hú)

1940 nî–1944 nî
Kè-sio̍k
Tân Kong-phok
tāi-lí
chèng-tóng chit-bū
Chiap-sio̍k
Ô͘ Hàn-bîn
Tiong-kok Kok-bîn Tóng Tiong-iong Chèng-tī Úi-oân-hoē chú-se̍k
1925 nî–1926 nî
Kè-sio̍k
Thâm Iân-khái
Chiap-sio̍k
Chiúⁿ Kài-se̍k
Tiong-kok Kok-bîn Tóng Tiong-iong Chèng-tī Úi-oân-hoē chú-se̍k
1935 nî–1937 nî
Kè-sio̍k
Chiúⁿ Kài-se̍k
Sin hâm-thâu Tiong-kok Kok-bîn Tóng hù chóng-chhâi
1938 nî–1939 nî
Kè-sio̍k
Tân Sêng
Sin hâm-thâu Tiong-kok Kok-bîn Tóng Tiong-iong Chip-hêng Siông-bū Úi-oân-hoē chú-se̍k
(Lâm-kiaⁿ Kok-bîn Chèng-hú)

1939 nî–1944 nî
Kè-sio̍k
Tân Kong-phok
tāi-lí