PrzewornoPho-lân Dolnośląskie séng Strzeliński kūn ê chi̍t ê chng-kha kong-siā (gmina wiejska).

Przeworno
—  Kong-siā  —
Kok-ka  Pho-lân
Séng Dolnośląskie
Kūn Strzeliński
Hêng-chèng
tiong-sim
Przeworno
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 112 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 5,255 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 46.9/km2

Kīn-oá ê kong-siā siu-kái

Chng-thâu siu-kái

Chham-oa̍t siu-kái

Chham-khó siu-kái  Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Pho-lân tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.