Remich (Luxembourg Gú: Réimech) sī Luxembourg Grevenmacher khu Remich koān ê chi̍t ê chū-tī-thé (gemeng).

Remich
Réimech
—  Chū-tī-thé  —
Remich ê hui-kì
Hui-kì
Remich ê hêng-chèng hoān-ûi (kam-á-sek) ê uī-tì
Remich ê hêng-chèng hoān-ûi (kam-á-sek) ê uī-tì
Remich ê hêng-chèng hoān-ûi (kam-á-sek)
Kok-ka  Luxembourg
Khu Grevenmacher
Koān Remich


Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Luxembourg tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.