Rzeczenica Kong-siā

RzeczenicaPho-lân Pomorskie séng Człuchowski kūn ê chi̍t ê chng-kha kong-siā (gmina wiejska).

Rzeczenica
—  Kong-siā  —
Kok-ka  Pho-lân
Séng Pomorskie
Kūn Człuchowski
Hêng-chèng
tiong-sim
Rzeczenica
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 275 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 3,721 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 13.5/km2

Kīn-oá ê kong-siāSiu-kái

Chng-thâuSiu-kái

Chham-oa̍tSiu-kái

Chham-khóSiu-kái  Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Pho-lân tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.