Sūn-tī Hông-tè

Sūn-tī Hông-tè (順治皇帝, Boán-chiu-gí: ᡳᠵᡳᠰᡥᡡᠨ
ᡩᠠᠰᠠᠨ
ᡥᡡᠸᠠᠩᡩᡳ
, 1638 nî 3 goe̍h 15 ji̍t – 1661 nî 2 goe̍h 5 ji̍t) sī Chheng-kok ê tē 2 tāi hông-tè, iā sī Boán-chheng ji̍p Koan í-āu ê thâu chi̍t ê hông-tè. 1643 nî kàu 1661 nî chāi-ūi. Sèⁿ Aisin Gioro, miâ Hok-lîm (福臨, ᡶᡠᠯᡳᠨ).

Sūn-tī Hông-tè

I sī Hong Taiji kiáⁿ, chāi-ūi ê sî-āu nî-hō Sūn-tī, chiū-án-ne hō͘ lâng kiò chò Sūn-tī Hông-tè.