Hông Thài-ke̍k

(Tùi Hong Taiji choán--lâi)

Hông Thài-ke̍k (Hàn-jī: 皇太極; Boán-chiu-gí: Hung Taiji name.png; Lô-má-jī: Hong Taiji, 1592 nî 11 goe̍h 28 ji̍t – 1643 nî 9 goe̍h 21 ji̍t), sèⁿ Aisin-Gioro (愛新覺羅), sī Chheng-kok ê hông-tè.

Hông Thài-ke̍k

I sī Āu Kim (後金) Boán-chiu chèng-koân ê tē-2 tāi hông-tè, i āu-lâi kái kok-hō chò "Tāi Chheng" (大清), chiâⁿ chò Chheng-kok ê thâu chi̍t-ê hông-tè.