Hông Thài-ke̍k

(Tùi Hong Taiji choán--lâi)

Hông Thài-ke̍k (皇太極; Boán-chiu-gí: Hong Taiji, 1592 nî 11 goe̍h 28 ji̍t – 1643 nî 9 goe̍h 21 ji̍t), sèⁿ Aisin Gioro--sī, sī Chheng-kok ê hông-tè.

Hông Thài-ke̍k
Tāi Chheng ê hông-tè

Hông Thài-ke̍k
Tāi Chheng ê hông-tè
Chāi-ūi 1636 nî –1643 nî 9 goe̍h 21 ji̍t
Kè-jīm Sūn-tī Hông-tè
Hiō Kim ê khó-hān
Chāi-ūi 1626 nî nî 10 goe̍h 20 ji̍t –1636 nî
Chêng-jīm Ló͘-ní-hah-chê
Choân-miâ
Hông Thài-ke̍k (ᡥᠣᠩ ᡨᠠᡳᠵᡳ, Hong taiji)
Liân-hō sî-kan
Sē-hō
Bûn hông-tè (文皇帝)
Biō-hō
Thài-chong (太宗)
Ông-sek Aisin Gioro--sī
Lāu-pē Ló͘-ní-hah-chê
Chhut-sì 1592 nî 11 goe̍h 28 ji̍t
Bêng léng Boán-chiu Fe Ala
Kòe-sin 1643 nî 9 goe̍h 21 ji̍t (50 hòe)
Chheng-kok Mukden (kin-á-ji̍t Sím-iông-chhī)

I sī Boán-chiu Hiō Kim (後金) chèng-koân ê tē-2 tāi hông-tè, i āu-lâi kái kok-hō chò "Tāi Chheng" (大清), chiâⁿ chò Chheng-kok ê thâu chi̍t-ê hông-tè.