STS-87Bí-kok NASA Columbia thài-khong-so ê chi̍t kái jīm-bū, 1997 nî 11 goe̍h 19 ji̍t tùi Kennedy Space Center Launch Complex 39 chhut-hoat, 1997 nî 12 goe̍h 5 ji̍t tó-tńg lio̍k-tē,

STS-87

STS-87 jīm-bū siòng-phìⁿ
Chhau-chok-chiá NASA
COSPAR ID 1997-073A
Jīm-bû keng-kòe sî-kan 15 ji̍t 16 sî 34 hun 4 bió
Goân-sêng ê tńg-se̍h 252
Thài-khong-chûn sèng-chit
Thài-khong-chûn Columbia
Sêng-oân
Sêng-oân-sò͘ 6
Sêng-oân Kevin R. Kregel, Steven Lindsey, Winston E. Scott, Kalpana Chawla, Takao Doi, Leonid Kadeniuk
Jīm-bū ê khai-sí
Hoat-siā ji̍t-chí 1997 nî 11 goe̍h 19 ji̍t
Hoat-siā tē-tiám Kennedy Space Center Launch Complex 39
Jīm-bū ê kiat-sok
Kàng-lo̍h ji̍t-chí 1997 nî 12 goe̍h 5 ji̍t
Kàng-lo̍h tē-tiám Kennedy Space Center
Kúi-tō chham-sò͘
Periapsis 273 km
Apoapsis 279 km


STS-87 jīm-bū ê kì-chiong

STS-87 jīm-bū ê sêng-oân


Thài-khong-so kè-ōe
← STS-86 STS-89

Sêng-goân Siu-kái

Chham-ka pún jīm-bū ê thài-khong-jîn ū Kevin R. Kregel, Steven Lindsey, Winston E. Scott, Kalpana Chawla, Takao Doi, Leonid Kadeniuk.

Liân-kiat Siu-kái

  STS-87Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn.