STS-88Bí-kok NASA Endeavour thài-khong-so ê chi̍t kái jīm-bū, 1998 nî 12 goe̍h 4 ji̍t tùi Kennedy Space Center Launch Complex 39 chhut-hoat, 1998 nî 12 goe̍h 15 ji̍t tó-tńg lio̍k-tē,

STS-88

STS-88 jīm-bū siòng-phìⁿ
Chhau-chok-chiá NASA
COSPAR ID 1998-069A
Jīm-bû keng-kòe sî-kan 4 sî 43 hun 18 bió
Goân-sêng ê tńg-se̍h 186
Thài-khong-chûn sèng-chit
Thài-khong-chûn Endeavour
Sêng-oân
Sêng-oân-sò͘ 6
Sêng-oân Robert D. Cabana, Frederick W. Sturckow, Jerry L. Ross, Nancy J. Currie, James H. Newman, Sergei Krikalev
Jīm-bū ê khai-sí
Hoat-siā ji̍t-chí 1998 nî 12 goe̍h 4 ji̍t
Hoat-siā tē-tiám Kennedy Space Center Launch Complex 39
Jīm-bū ê kiat-sok
Kàng-lo̍h ji̍t-chí 1998 nî 12 goe̍h 15 ji̍t
Kàng-lo̍h tē-tiám Kennedy Space Center
Kúi-tō chham-sò͘
Periapsis 388 km
Apoapsis 401 km


STS-88 jīm-bū ê kì-chiong

STS-88 jīm-bū ê sêng-oân


Thài-khong-so kè-ōe
← STS-95 STS-96

Sêng-goân

siu-kái

Chham-ka pún jīm-bū ê thài-khong-jîn ū Robert D. Cabana, Frederick W. Sturckow, Jerry L. Ross, Nancy J. Currie, James H. Newman, Sergei Krikalev.

Liân-kiat

siu-kái

  STS-88Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn.