STS-96Bí-kok NASA Discovery thài-khong-so ê chi̍t kái jīm-bū, 1999 nî 5 goe̍h 27 ji̍t tùi Kennedy Space Center Launch Complex 39 chhut-hoat, 1999 nî 6 goe̍h 6 ji̍t tó-tńg lio̍k-tē,

STS-96

STS-96 jīm-bū siòng-phìⁿ
Chhau-chok-chiá NASA
COSPAR ID 1999-030A
Jīm-bû keng-kòe sî-kan 9 ji̍t 19 sî 13 hun 57 bió
Goân-sêng ê tńg-se̍h 154
Thài-khong-chûn sèng-chit
Thài-khong-chûn Discovery
Sêng-oân
Sêng-oân-sò͘ 7
Sêng-oân Kent Rominger, Rick Husband, Tamara E. Jernigan, Ellen Ochoa, Daniel T. Barry, Julie Payette, Valeri Tokarev
Jīm-bū ê khai-sí
Hoat-siā ji̍t-chí 1999 nî 5 goe̍h 27 ji̍t
Hoat-siā tē-tiám Kennedy Space Center Launch Complex 39
Jīm-bū ê kiat-sok
Kàng-lo̍h ji̍t-chí 1999 nî 6 goe̍h 6 ji̍t
Kàng-lo̍h tē-tiám Kennedy Space Center
Kúi-tō chham-sò͘
Periapsis 326 km
Apoapsis 340 km


STS-96 jīm-bū ê kì-chiong

STS-96 jīm-bū ê sêng-oân


Thài-khong-so kè-ōe
← STS-88 STS-93

Sêng-goân siu-kái

Chham-ka pún jīm-bū ê thài-khong-jîn ū Kent Rominger, Rick Husband, Tamara E. Jernigan, Ellen Ochoa, Daniel T. Barry, Julie Payette, Valeri Tokarev.

Liân-kiat siu-kái

  STS-96Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn.