STS-93Bí-kok NASA Columbia thài-khong-so ê chi̍t kái jīm-bū, 1999 nî 7 goe̍h 23 ji̍t tùi Kennedy Space Center Launch Complex 39 chhut-hoat, 1999 nî 7 goe̍h 27 ji̍t tó-tńg lio̍k-tē,

STS-93

STS-93 jīm-bū siòng-phìⁿ
Chhau-chok-chiá NASA
COSPAR ID 1999-040A
Jīm-bû keng-kòe sî-kan 4 ji̍t 22 sî 49 hun 37 bió
Goân-sêng ê tńg-se̍h 80
Thài-khong-chûn sèng-chit
Thài-khong-chûn Columbia
Sêng-oân
Sêng-oân-sò͘ 5
Sêng-oân Eileen Collins, Jeffrey Ashby, Steven Hawley, Catherine Coleman, Michel Tognini
Jīm-bū ê khai-sí
Hoat-siā ji̍t-chí 1999 nî 7 goe̍h 23 ji̍t
Hoat-siā tē-tiám Kennedy Space Center Launch Complex 39
Jīm-bū ê kiat-sok
Kàng-lo̍h ji̍t-chí 1999 nî 7 goe̍h 27 ji̍t
Kàng-lo̍h tē-tiám Kennedy Space Center
Kúi-tō chham-sò͘
Periapsis 260 km
Apoapsis 280 km


STS-93 jīm-bū ê kì-chiong

STS-93 jīm-bū ê sêng-oân


Thài-khong-so kè-ōe
← STS-96 STS-103

Sêng-goân Siu-kái

Chham-ka pún jīm-bū ê thài-khong-jîn ū Eileen Collins, Jeffrey Ashby, Steven Hawley, Catherine Coleman, Michel Tognini.

Liân-kiat Siu-kái

  STS-93Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn.