Saint-Martin

Saint-MartinHoat-kokPak Bí-chiu ê chi̍t ê hái-goā chún-koān (海外準縣, collectivité d'outre-mer).

Saint-Martin Chi̍p-ha̍p-thé
Collectivité de Saint-Martin
Saint-Martin kî-á
kî-á
Saint-Martin bûn-chiong
bûn-chiong
Saint-Martin ê só͘-chāi.