Be̍h-á

(Tùi Sió-be̍h choán--lâi)
?Be̍h-á
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Plantae
Mn̂g: Magnoliophyta
Kong: Liliopsida
Bo̍k: Poales
Kho: Poaceae
A-kho: Pooideae
Cho̍k: Triticeae
Sio̍k: Triticum
L.
Chéng

T. aestivum
T. aethiopicum
T. araraticum
T. boeoticum
T. carthlicum
T. compactum
T. dicoccoides
T. dicoccon
T. durum
T. ispahanicum
T. karamyschevii
T. macha
T. militinae
T. monococcum
T. polonicum
T. spelta
T. sphaerococcum
T. timopheevii
T. turanicum
T. turgidum
T. urartu
T. vavilovii
T. zhukovskyi
References:
  ITIS 42236 2002-09-22

Be̍h-á sī kúi-ā-chióng sè-kài sì-kè ū teh chèng-choh ê chháu-á, lóng sio̍k tī Triticum chit ê sio̍k. Be̍h-á sī lâng siōng tiōng-iàu ê kok-lūi, sán-gia̍h kan-taⁿ khah su hoan-be̍h, khah chē tiū-á.[1] Be̍h-á ê éng-kó (caryopsis) sī 1 chióng chú-iàu ê chia̍h-mi̍h (staple food), ē-iōng-tit e chò mī-hún ia̍h ká chò be̍h-kak, mā thang hoat-kàⁿ chò be̍h-á-chiú (bì-luh), chiú-cheng, seng-bu̍t jiân-liāu (biofuel).[2] Be̍h-chí ê khak e tiāu liáu-āu chhun be̍h-pho͘ (bran). Be̍h-á mā ū chèng lâi ti̍h i ê chháu, che ū chò chhī-liāu kap khàm chhù-téng ê lō͘-iōng.

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
  1. FAOSTAT database of World Agriculture, 2006
  2. Department of Agriculture Appropriations for 1957: Hearings ... 84th Congress. 2d Session. United States. Congress. House. Appropriations. 1956. p. 242.