Siau Kèng-thêng (蕭敬騰, Eng-gí: Jam Hsiao, 1987 nî 3 goe̍h 30 ji̍t chhut-sì ) sī Tâi-oân chin chhut-miâ ê cha-po͘ koa-chhiú kiam ián-goân. I tī Tâi-pak-chhī chhut-sì. I goân-pún tī chhan-thiaⁿ chhiùⁿ-koa thàn-chîⁿ, āu-lâi chham-ka 2007 nî ê Chhiau-kip chhiⁿ-kng tāi-tō (超級星光大道) ê PK pí-sài, it-chiàn-sêng-miâ, chiông-chhú jú-lâi-jú ū miâ-siaⁿ. Chū 2008 nî kah Warner Music chhiam-iok khai-sí, i í-keng hoat-pió kóe 6 tiuⁿ kò-jîn choan-chhip, tī Tâi-oân, Tiong-kok, Hiong-káng, Ò-mn̂g, Sin-ka-pho kah Má-lâi-se-a téng-téng só͘-chāi lóng ū chin hó ê siau-lō͘ kì-lio̍k, tit-tio̍h im-ga̍k-kài kah mûi-thé ê tōa-la̍t chán-siaⁿ. 2011 nî, i chham-ka tiān-iáⁿ Au-iông Sat-chhiú Phûn-chai (歐陽殺手盆栽) ê ián-chhut, tit-tio̍h Hiong-káng Tiān-iáⁿ Kim-siōng-chióng Chòe-ka Sin-ián-goân Chióng (最佳新演員獎) ê khéng-tēng. 2013 nî, i ê choan-chhip Í Ài chi Bêng (以愛之名) tit-tio̍h Kim-khek-chióng ê Chòe-ka Kok-gí Lâm-koa-chhiú Chióng (最佳國語男歌手獎).

Siau Kèng-thêng.

Chok-phín siu-kái

Kò-jîn Choan-chhip siu-kái

  1. Siau Kèng-thêng Tông-bêng Choan-chhip (蕭敬騰同名專輯)
  2. Ông-hui (王妃)
  3. Love Moment (愛的時刻自選輯)
  4. Kông-sióng-khek (狂想曲)
  5. Mr. Jazz_A Song For You
  6. Í Ài chi Bêng (以愛之名)
  7. The Song

Tiān-iáⁿ siu-kái

  1. Au-iông Sat-chhiú Phûn-chai (歐陽殺手盆栽)
  2. Tāi-the̍h-mn̂g (大宅們)