Sin Hoat-lân-se

Sin Hoat-lân-se (hoat. Nouvelle-France) sī khah-chá Hoat-kokPak Bí-chiu ê chi̍t tè si̍t-bîn-tē. Pak-pêng ùi Hudson Oan khai-sí, kàu lâm-pêng ê Be̍k-se-ko Oan, hâm-kài Sèng Lawrence Kang kap Mississippi Kang liû-he̍k; ōe chò Canada, Acadia, Newfoundland kap Louisiana 4 ê khu-he̍k.

1712 nî ê Sin Hoat-lân-se

Siong-koanSiu-kái