SobkówPho-lân Świętokrzyskie séng Jędrzejowski kūn ê chi̍t ê chng-kha kong-siā (gmina wiejska).

Sobków
—  Kong-siā  —
Kok-ka  Pho-lân
Séng Świętokrzyskie
Kūn Jędrzejowski
Hêng-chèng
tiong-sim
Sobków
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 146 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 8,266 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 56.6/km2

Kīn-oá ê kong-siā

siu-kái

Chng-thâu

siu-kái

Chham-oa̍t

siu-kái

Chham-khó

siu-kái  Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Pho-lân tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.