Steven Chu (1948 nî 2 goe̍h 28 chhut-sì), Hàn-mîa Chu Tē-bûn (朱棣文), sī Bí-kok ê bu̍t-lí-ha̍k-ka, i in-ūi tùi gôan-chú ê laser léng-khiok ê gián-kiù, tit-tio̍h 1997 nî ê Nobel Bu̍t-lí-ha̍k Chióng. I āu-lâi mā gián-kiù tan-it hun-chú chân-chhù ê seng-bu̍t-ha̍k. Steven Chu tī 2009 nî hō͘ Barack Obama thê-miâ chò lêng-gôan pō͘-tiúⁿ.

Steven Chu