Su-kut (Hàn-jī: 篩骨; Latin-gí: Os ethmoidale) sī thâu-koà-kut loē-pō͘ ê kut-thâu, sī phīⁿ-khiuⁿ ê kheng-khak.

Pe̍h-sek ê pō͘-hūn sī su-kut.