Su-má Ì (司馬懿, 179 nî  – 251 nî 9 goe̍h 7 ji̍t) piáu-jī Tiōng-ta̍t (仲達), sī Tiong-kok Sam-kok sî-kî Chô Gūi ê 1 ê koan-liâu. I sī Chìn-tiâu khai-kok hông-tè Chìn Bú-tè ê a-kong, tī Chìn-tiâu kiàn-li̍p í-āu hō͘ siōng biō-hō Ko-chó͘, sē-hō Soan-hông-tè.

Su-má Ì