SzemudPho-lân Pomorskie séng Wejherowski kūn ê chi̍t ê chng-kha kong-siā (gmina wiejska).

Szemud
—  Kong-siā  —
Kok-ka  Pho-lân
Séng Pomorskie
Kūn Wejherowski
Hêng-chèng
tiong-sim
Szemud
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 177 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 12,757 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 72.1/km2

Kīn-oá ê kong-siā Siu-kái

Chng-thâu Siu-kái

Chham-oa̍t Siu-kái

Chham-khó Siu-kái  Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Pho-lân tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.