?Tê-châng
Camellia sinensis
Pó-io̍k chōng-hóng

Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Plantae
Mn̂g: Magnoliophyta
Kong: Magnoliopsida
Bo̍k: Ericales
Kho: Theaceae
Sio̍k: Camellia
Chéng: C. sinensis
Ha̍k-miâ
Camellia sinensis
(L.) Kuntze

Tê-châng (Camellia sinensis) sī chi̍t-chéng khui-hoe si̍t-bu̍t, i ê hio̍h-á kap hio̍h-á-sim ē-tàng chò , chhin-chhiūⁿ âng-tê, o͘-liông-tê, chheⁿ-tê, pe̍h-tê téng.

Camellia sinensis