?Tōa-tn̂g-khún
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
He̍k: Bacteria
Mn̂g: Proteobacteria
Kong: Gamma Proteobacteria
Bo̍k: Enterobacteriales
Kho: Enterobacteriaceae
Sio̍k: Escherichia
Chéng: E. coli
Ha̍k-miâ
Escherichia coli
(Migula 1895)
Castellani and Chalmers 1919

Tōa-tn̂g-khún ê ha̍k-miâ sī Escherichia coli, kán-siá E. coli, sī chi̍t-khóan Gram im-sèng ê thong-sèng hiâm-khùi-sèng (facultative anaerobic) sè-khún, it-poaⁿ tī un-hoeh tōng-bu̍t ê tn̂g-tō lāi-bīn seng-o̍ah. E. coli ê sè-pau ū tāi-iok 2 μm ê tn̂g-tō͘, 0.5 μm ê ti̍t-kèng, thé-chek tāi-iok 0.6 - 0.7 μm3.[1]

Bûn-hiàn

siu-kái
  1. Kubitschek HE (1990). "Cell volume increase in Escherichia coli after shifts to richer media". J. Bacteriol. 172 (1): 94–101. PMC 208405 . PMID 2403552.