Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Hibiya-soàⁿ (東京メトロ日比谷線) sī Tang-kiaⁿ-to͘ Adati-khu Kita-Senzyu-chām kàu Meguro-khu Naka-Meguro-chām, Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih ê lō͘-soàⁿ.

Hibiya Soàⁿ
tóng-àn:Tokyo Metro 13000 Series 13114F 20190818.jpg
Ki-pún chu-liāu
Êng-ūn tē-khu Tang-kiaⁿ
Chhia-chām 21
Khí-tiám
Chiong-tiám
Naka-Meguro
Kita-Senzyu
Ki-su̍t sò͘-kì
Chhia-lióng ki-tē Takenotuka Chhian-chū
Êng-ūn chu-sìn
Sêng-kheh-liōng 1,073,900 (201)[1]
Só͘-iú-jîn Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih
Lō͘-soàⁿ-tô͘

Hibiya line jp.gif

Chhia-chāmSiu-kái

Pian-hō Chhia-chām Ji̍t-pún-gí Lī (Kong-lí) Poaⁿ-chhia  Só͘-chai
Chhia-chām
chi-kan
Àn H-01
luí-kè
H-01 Naka-Meguro 中目黒 - 0.0   Tôkyû Toyoko-soàⁿ Meguro-khu
H-02 Huī-pí-siū 恵比寿 1.0 1.0 Sibuya-khu
H-03 Hirô 広尾 1.5 2.5   Minato-khu
H-04 Roppongi 六本木 1.7 4.2   Toei Tē-hā-thih Ôedo-soàⁿ (E-23)
H-05 Kamiyatyô 神谷町 1.5 5.7  
H-06 Kasumigaseki 霞ケ関 1.3 7.0 Tiyoda-khu
H-07 Hibiya 日比谷 1.2 8.2
H-08 Ginza 銀座 0.4 8.6
Tyûô-khu
H-09 Higasi-ginza 東銀座 0.4 9.0   To͘-êng Tē-hā-thih Asakusa-soàⁿ (A-11)
H-10 Tukizi 築地 0.6 9.6  
H-11 Hahtyôbori 八丁堀 1.0 10.6 Keiyo-soàⁿ
H-12 Kayabatyô 茅場町 0.5 11.1   Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Tang-sai-soàⁿ (T-11)
H-13 Jîn-hêng-teng 人形町 0.9 12.0   Toei Tē-hā-thih Asakusa-soàⁿ (A-14)
H-14 Kodemmatyô 小伝馬町 0.6 12.6  
H-15 Akihabara 秋葉原 0.9 13.5 Tiyoda-khu
H-16 Naka-Okatimati 仲御徒町 1.0 14.5 Taitô-khu
H-17 Ueno 上野 0.5 15.0
H-18 Iriya 入谷 1.2 16.2  
H-19 Minowa 三ノ輪 1.2 17.4 To͘-tiān Arakawa-soàⁿ (Minowabashi)
H-20 Minami-Senzyu 南千住 0.8 18.2 Arakawa-khu
H-21 Kita-Senzyu 北千住 2.1 20.3 Adati-khu
Kap   Tôbu Skytree-soàⁿ thàu ūn-chuán kàu Tôbu Tōng-bu̍t Kong-hn̂g-chām,   Nikkô-soàⁿ thàu ūn-chuán kàu Minami-Kurihashi-chām

Chham-khóSiu-kái

  1. Tokyo Metro station ridership in 2010 Train Media (sourced from Tokyo Metro) Retrieved May 28, 2012.

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Tokyo Metro Hibiya Line