Tearce (Теарце) sī Macedonia Polog thóng-kè-khu ê chi̍t ê chū-tī-thé (opština).

Tearce
Теарце
—  Chū-tī-thé  —
ê uī-tì
ê uī-tì
Kok-ka  Macedonia
Thóng-kè-khu Polog
Siú-hú Tearce
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 137 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 22,454 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 163.9/km2


Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Macedonia tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.