"Bîn-chú Tóng (Bí-kok)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
(Sin ia̍h: Bí-kok e5 Bîn-chú-tóng (Democratic Party) si7 hit kok 2 toa7 tong2 e5 ki5-tiong 1 e5.)
 
Bí-kok e5 Bîn-chú-tóng (Democratic Party) si7 hit kok 2 toa7 tong2 e5 ki5-tiong 1 e5.
 
[[Category:Bí-kok chèng-tī]]