"Iōng-chiá thó-lūn:Sunshine678" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
 
Èng-kai m̄-bián kái--ah. Tō-siā.--[[Iōng-chiá:Yoxem|Yoxem]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Yoxem|thó-lūn]]) 2019-nî 12-goe̍h 24-ji̍t (Pài 2) 12:43 (UTC)
 
 
==chhiáng-kàu chhit-è==
:{{ping|Sunshine678}}汝好,我進前有看着汝佇[[Wikipedia:漢字兮使用規範]]兮“lâng”條目內面有寫講「...吳語、閩東語版本嘛用著即字...」。毋過吳語兮'''儂'''若像嘛是'''人''',吳語內底'''儂'''這個字是'''汝'''兮意思。若有啥誤會,請多指教。--[[Iōng-chiá:翁柏蔚|翁柏蔚]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Sunshine678|對話]]) 2020-nî 1-goe̍h 29-ji̍t (Pài 3) 10:02 (UTC)
90

次編輯