Gangleri ê kòng-hiàn

Chhoē chhut kòng-hiànHiànAm
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽

2015-nî 9-goe̍h 11-ji̍t (Pài-gō͘)

2008-nî 2-goe̍h 20-ji̍t (pài-saⁿ)

2008-nî 2-goe̍h 19-ji̍t (pài-jī)

2008-nî 2-goe̍h 18-ji̍t (pài-it)

2008-nî 2-goe̍h 16-ji̍t (pài-la̍k)

2008-nî 2-goe̍h 11-ji̍t (pài-it)

2007-nî 11-goe̍h 25-ji̍t (lé-pài)

2006-nî 1-goe̍h 3-ji̍t (pài-jī)

2005-nî 4-goe̍h 30-ji̍t (pài-la̍k)

2005-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (pài-sì)

2005-nî 4-goe̍h 25-ji̍t (pài-it)

2005-nî 4-goe̍h 24-ji̍t (lé-pài)

2005-nî 4-goe̍h 23-ji̍t (pài-la̍k)

2005-nî 4-goe̍h 22-ji̍t (Pài-gō͘)

2005-nî 4-goe̍h 21-ji̍t (pài-sì)