Tiān-tiûⁿ ê chok-iōng chêng-hêng.

Tiān-tiûⁿ (電場) sī chûn-chāi tī tiān-hô chiu-ûi ē-sái thôan-tē tiān-hô kap tiān-hô chi-kan kau-hō͘ chok-iōng ê bu̍t-lí-tiûⁿ.