Tiōng-lông-chú-gī (Eng-gí: physiocracy), he̍k-chiá kóng tiōng-lông-ha̍k-phài, tiōng-lông-ha̍k-soat, sī chi̍t thò keng-chè-ha̍k lí-sióng, jīn-ûi thó͘-tē kap lông-gia̍pkok-ka châi-hù ê chin-chiàⁿ lâi-oân. Tiōng-lông-chú-gī sī Hoat-kok hoat-tián chhùt-lâi ê su-sióng, tī 18 sè-kí Au-chiu liû-hêng, mā sī Adam Smith kiàn-li̍p hiān-tāi chèng-tī keng-chè-ha̍k chìn-chêng ê keng-chè-ha̍k chú-liû.

Siong-koanSiu-kái