Tirol Chiu

(Tùi Tirol (chiu) choán--lâi)

Tirol ChiuÒ-tē-lī sai-pō͘ ê liân-pang-chiu. Siú-hú kap siāng toā ê siâⁿ-chhī sī Innsbruck.

Tirol Chiu tī Ò-tē-lī ê ūi-tì

Tirol Chiu pun-chò Nordtirol (Pak Tirol) kap Osttirol (Tang Tirol) 2-ê pō͘-hūn. Nordtirol pak-pêng sī Tek-kok ê Bayern, sai-pêng sī Vorarlberg, tang-pêng sī Salzburg, lâm-pêng sī Í-tāi-lī ê Bolzano Chū-tī Séng. Osttirol tī Nordtirol ê tang-lâm-pêng, hō͘ Salzburg kap Bolzano Chū-tī Séng hun—khùi.