?Giraffidae
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Mammalia
Bo̍k: Artiodactyla
Kho: Giraffidae
Gray, 1821
Sio̍k

Okapia

Giraffa

Tn̂g-ām-lo̍k-kho/Kî-lîn-lo̍k-kho (Giraffidae) sī chhī-leng tōng-bu̍t ngó͘-tê-ba̍k ē-kha ê 1 kho. Hiān-chú-sî kan-taⁿ chhun tn̂g-ām-lo̍k kap okapi 2 chéng.