?Tn̂g-ām-lo̍k
Giraffa camelopardalis tippelskirchii
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Mammalia
Bo̍k: Artiodactyla
Kho: Giraffidae
Sio̍k: Giraffa
Bô͘-sek chéng
Giraffa camelopardalis
Linnaeus, 1758
Seⁿ-thoàⁿ tē-tô͘
Seⁿ-thoàⁿ tē-tô͘

Tn̂g-ām-lo̍k (ha̍k-miâ: Giraffa) ia̍h kî-lîn-lo̍k, sī Hui-chiu ê 1 chióng ū-tê ê tōng-bu̍t. Che sī thong sè-kài siōng lò ê lio̍k-tē tōng-bu̍t, kang--ê ē-tàng toā kah 4.8 chì 5.5 kong-chhioh koân, 900 kong-kin tāng. Bó--ê khah sè-hàn, khah khin--tām-po̍h-á.

Tn̂g-ām-lo̍k kap lo̍k-á, ū chhin-chiâⁿ koan-hē, chóng--sī an-pâi tī ka-kī ê kho, hō chò Giraffidae, tû-liáu tn̂g-ām-lo̍k í-goā iū-koh ū siōng chhin ê okapi.

Chham-khó kî-lîn.