Ujście Kong-siā

UjściePho-lân Wielkopolskie séng Pilski kūn ê chi̍t ê chhī-kau kong-siā (gmina miejsko-wiejska).

Ujście
—  Kong-siā  —
Kok-ka  Pho-lân
Séng Wielkopolskie
Kūn Pilski
Hêng-chèng
tiong-sim
Ujście
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 126 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 8,009 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 63.6/km2

Kīn-oá ê kong-siāSiu-kái

Chng-thâuSiu-kái

Chham-oa̍tSiu-kái

Chham-khóSiu-kái  Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Pho-lân tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.