Vajiralongkorn

Phra Bat Somdet Phra Poramenthra Ramathibodhi Sisin Maha Vajiralongkorn Mahison Bhumibol Rajavarangkun Kitisirisumbun Adulyadej Sayaminthrathibet Ratwarodom Borommanat Bophit Phra Vajira Klao Chao Yu Hua (Thài-kok-gí: พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, 1952 nî 7 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì ), mā thang kiò chò Rama 10-sè, pún-miâ Vajiralongkorn (วชิราลงกรณ), sī Thài-kok ê kok-ông, tùi 2016 nî 10 goe̍h 13 ji̍t kàu taⁿ chāi-ūi.

The Coronation of King Rama X B.E. 2562 (A.D. 2019)