Vichten (Luxembourg Gú: Viichten) sī Luxembourg Diekirch khu Redange koān ê chi̍t ê chū-tī-thé (gemeng).

Vichten
Viichten
—  Chū-tī-thé  —
Vichten ê hui-kì
Hui-kì
Vichten ê hêng-chèng hoān-ûi (kam-á-sek) ê uī-tì
Vichten ê hêng-chèng hoān-ûi (kam-á-sek)
Kok-ka  Luxembourg
Khu Diekirch
Koān Redange


Luxembourg geo stub.svg Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Luxembourg tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.