Wannarot Sonthichai (Thài-kok-gí: วรรณรท สนธิไชย, 1989 nî 4 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì ), gē-miâ Vill, sī Thài-kok ê chi̍t ê cha-bó͘ ián-goân.

Goā-pō͘ liân-kiat Siu-kái