Wilamowice Kong-siā

WilamowicePho-lân Śląskie séng Bielsko kūn ê chi̍t ê siâⁿ-chhī hiuⁿ-siā chū-tī-thé (gmina miejsko-wiejska).

Wilamowice
—  Kong-siā  —
Kok-ka  Pho-lân
Séng Śląskie
Kūn Bielsko
Hêng-chèng
tiong-sim
Wilamowice
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 57 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 15,166 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 266.1/km2

Kīn-oá ê chū-tī-théSiu-kái

Chng-thâuSiu-kái

Siong-koanSiu-kái

Chham-khóSiu-kái


  Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Pho-lân tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.