Yong Saetae (Thài-kok-gí: หยง แซ่แต้, ?  – ? ) Tiong-kok miâ-jī Tēⁿ Iông (鄭鏞), pún-miâ Tēⁿ Ta̍t (鄭達), sī Siam-lô ê chi̍t ê chèng-tī jîn-bu̍t. I sī Taksin ê lāu-pē.

Tēⁿ Ta̍t sī Tiô-chiu-lâng, chhut-sì tī Tiong-kok Kńg-tang ê Têng-hái. I hō͘ hiong-chhin kiò chò Pháiⁿ-kiáⁿ Ta̍t (歹囝達). Chha-put-to tī Eng-chèng nî-kan i lâi kàu Siam-lô, chò liāu Ayutthaya Ông-kok siu-soè ê koaⁿ-liâu.